Władze Spółki 

 

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd
Osoby: Pan Michał Klonowski - Prezes Zarządu
Pani Magdalena Mamcarz - Członek Zarządu
  Prokurenci
Osoby:

Pani Renata Miazek - Prokurent
Pan Jerzy Domitr - Prokurent
Pan Maciej Mański - Prokurent

Sposób reprezentacji Spółki: do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z Prokurentem
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
Osoby:
Przewodnicząca – Pani Maria Przygodzka
Członek Rady - Pan Witold Owczarek
Członek Rady - Pan Piotr Fogler
Wspólnicy i posiadane udziały: Gmina Grodzisk Mazowiecki – 100 % udziałów

Zgromadzenie Wspólników:

W imieniu Gminy Grodzisk Mazowiecki Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Gminy, Pan Grzegorz Benedykciński
 

 

Liczba odwiedzin : 5402
Podmiot udostępniający informację : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba wprowadzająca informację : Renata Miazek
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Miazek
Czas wytworzenia: 2017-06-02 09:32:07
Czas publikacji: 2018-06-22 12:34:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak